Μελετες

Η ομάδα της ΑΓΡΕΚ αποτελείται από 12 εξειδικευμένους γεωπόνους, μηχανικούς και οικονομολόγους.

Γεωργοκτηνοτροφικες μοναδες

Ο σωστός σχεδιασμός συμβάλει στην:

 

 • Καλύτερη οργάνωση
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Λιγότερα εργατικά
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων

Οι Μελέτες

Προγράμματα με εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματική σας δράση. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στις μελέτες ένταξης σε προγράμματα επιδότησης, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σωστά και να σας βοηθήσουμε να ενισχύσετε την επιχείρηση σας.

Μελέτες για ένταξη σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

 

 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Μικρά Σχέδια Βελτίωσης
 • Νέοι Αγρότες
 • Μεταποίηση

Ο.Π.Α.Α.Χ – LEADER
Του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

ΕΣΠΑ

 

 • Μελέτες αδειοδοτήσεων γεωργικών μονάδων
 • Περιβαλλοντικών όρων
 • Διαχείρισης υγρών αποβλήτων
 • Τεχνική έκθεση άδειας ίδρυσης
 • Μελέτες οικονομοτεχνικές
 • Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan): δίνει την εικόνα της απόδοσης της μονάδας σαν επένδυση.
 • Μελέτη προώθησης γεωργικών προϊόντων (marketing plan): στήνει την εικόνα και οργανώνει την προώθηση ενός γεωργικού προϊόντος
 • Μελέτες κατασκευών & παραγωγικού σχεδιασμού
 • Μελέτες δροσισμού
 • Μελέτες θέρμανσης
 • Μελέτες άρδευσης
 • Μελέτες αερισμού
 • Μελέτες εγκατάστασης υδροπονικών συστημάτων
 • Μελέτες διαχείρισης και παραγωγικού σχεδιασμού