Κατασκευες

Βασικός παράγοντας επτυχίας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι η κατασκευή θερμοκηπίων νέας τεχνολογίας, επιστημονικά σχεδιασμένων, ούτως ώστε να εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες κάλυψης και προστασίας των καλλιεργειών, όσο και των λειτουργικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων που έχει μία θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Ο επιστημονικός σχεδιασμός του θερμοκηπίου έχει δύο βασικούς στόχους:

  1. την σωστή επιλογή και τοποθέτηση των δομικών στοιχείων ώστε να προσφέρουν στο θερμοκήπιο την μηχανική αντοχή που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα μόνιμα, πρόσθετα και κλιματικά φορτία.
  2. τη δημιουργία του επιθυμητού περιβάλλοντος στο εναέριο τμήμα του φυτού, για την όσο το δυνατό βέλτιστη ανάπτυξή του. Αυτό  κατ’ αρχήν γίνεται εφικτό με την ορθή επιλογή προσανατολισμού, με τοποθέτηση παραθύρων οροφής για επαρκή φυσικό αερισμό, διπλού φουσκωτού φύλλου πολυαιθυλαινίου για θερμομόνωση, μόνωση της βόρειας πλευράς κ.α.

Επιπλέον η χρήση εξοπλισμών και μηχανημάτων όπως η εγκατάσταση θέρμανσης, δυναμικού αερισμού, δροσισμού, αυτόματου νεφελοψεκασμού, που θεωρούνται πλέον αναγκαίες για όλα τα σύγχρονα θερμοκήπια, αλλά και ακόμα παραπέρα η χρήση θερμοκουρτινών και τεχνητού φωτισμού, συστημάτων εμπλουτισμού με CO2, σύγχρονων συστημάτων καλλιέργειας όπως π.χ. υδροπονία και η χρήση Ήπιων Μορφών Ενέργειας, συμπληρώνουν και υποστηρίζουν μία θερμοκηπιακή καλλιέργεια προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και την μέγιστη οικονομία και αποδοτικότητα της καλλιέργειας.

Τέλος, η αυτοματοποίηση των παραπάνω συστημάτων κρίνεται πλέον αναγκαία τόσο λόγω οικονομίας, μείωσης εργατικών, όσο και λόγω της στενής αλληλεξάρτησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, που πρακτικά καθιστά αδύνατο να ανταποκριθεί ο ανθρώπινος παράγοντας ως χειριστής και λειτουργός αυτών.   

Η  ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε κατασκευάζει σύγχρονα θερμοκήπια προηγμένης τεχνολογίας, αποτέλεσμα επιστημονικού σχεδιασμού ειδικά για τις συνθήκες και απαιτήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας. Η κατασκευή πληρή τις προδιαγραφές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι εγκεκριμένη, δανειοδοτείται από την Α.Τ.Ε. και επιδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας,

Τα θερμοκήπια της ΑΓΡΕΚ  Α.Ε. κατασκευάζονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν με επιτυχία συνεχώς τα τελευταία δέκα χρόνια, ανταποκρινόμενα πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου Έλληνα επιχειρηματία – παραγωγού .