Υδροπονια

Η τέχουσα αλλαγή της προτίμησης του καταναλωτικού κοινού προς φρέσκα, φυσικά και υγιή προϊόντα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για λαχανικά θερμοκηπίου. Η καλλιέργεια των κηπευτικών στο θερμοκήπιο με τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους, όπως οι υδροπονικές μέθοδοι και ο αυτόματος έλεγχος του κλιματικών συνθηκών είναι μία πραγματικότητα σε όλες τις αναπτυγμένες γεωργικά χώρες. Οι μέθοδοι αυτοί είναι μονόδρομος για την εξασφάλιση υψηλών στρεμματικών αποδόσεων, μείωσης του κόστους, ανταγωνιστικού προϊόντος υψηλής και κυρίως σταθερής ποιότητας, με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον.

Η ΑΓΡΕΚ Α.Ε. έχοντας συνειδητοποιήσει τις εξελίξεις αυτές, είναι σε θέση να προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό  – επιχειρηματία ολοκληρωμένα υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας, παρέχοντας πλήρη επιστημονονική και τεχνική υποστήριξη, τόσο για τους εξοπλισμούς όσο και για την καλλιέργεια. Παρέχει, εν ολίγοις, ολοκληρωμένα πακέτα υδροπονίας.

 Η υδροπονία, μαζί με τον αυτοματοποιημένο έλεγχο του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου συνιστούν τις δύο τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Χάρις στα παραπάνω πλεονεκτήματα, η υδροπονία σήμερα έχει  καταστεί ή τείνει να καταστεί ο κανόνας μάλλον παρά η εξαίρεση στις πλέον προηγμένες χώρες στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, όπως στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ισραήλ, κ.λπ. Ειδικά στην Ολλανδία, το 100% σχεδόν των καρποδοτικών λαχανικών (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κ.λπ.) παράγονται πλέον αποκλειστικά και μόνον σε υδροπονικά συστήματα και όχι στο έδαφος.

Η Ελλάδα διαθέτει άριστες κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών, για παραγωγή προϊόντων ανταγωνιστικών σε ποιότητα, ποσότητα και τιμή. Ο στόχος του εκσυγχρονισμού της γεωργίας μας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της όμως δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί αν δεν βασισθεί στην εξάπλωση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η υδροπονία. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν εγχώριες πρώτες ύλες (ελαφρόπετρα, περλίτης, ζεόλιθοι, διατομίτης) ως υπόστρωμα υδροπονικής καλλιέργειας.

Δυστυχώς, ο πλέον ισχυρός ανασχετικός παράγοντας στην εξάπλωση της υδροπονίας στην Ελλάδα  είναι το χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τις νέες αυτές τεχνολογίες τόσο μεταξύ των αγροτών όσο και μεταξύ των γεωτεχνικών. Έτσι, συχνά πολλοί γεωτεχνικοί, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στέκονται αρνητικά απέναντι στην υδροπονία για λόγους υποκειμενικούς και όχι αντικειμενικούς

Η ΑΓΡΕΚ Α.Ε καλύπτει το κενό αυτό παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση υδροπονικών συστημάτων που περιλαμβάνουν και την παρακολούθηση της καλλιέργειας κατά διαστήματα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο επιπλέον εξασφαλίζει, με την καθοδήγηση που παρέχει, το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στον παραγωγό για την καλλιέργειά του.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες εταιρείες που λειτουργούν απλά ως εισαγωγείς ξένης τεχνολογίας ή απλοί έμποροι μηχανημάτων, η ΑΓΡΕΚ Α.Ε βασίζεται σε εγχώρια τεχνολογία (π.χ, σύστημα αυτόματης διαχείρισης της θρέψης MACQU, υποστρώματα εγχώριας προέλευσης όπως ζεόλιθος, διατομίτης, περλίτης) την οποία κατά ένα μέρος αναπτύσσει η ίδια σε συνεργασία με ελληνικούς ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια κ.τ.λ) και σε επιστημονικό δυναμικό εξειδικευμένο σε θερμοκηπιακές κατασκευές και υδροπονικά συστήματα.