Μανιτάρια

Προβλεπόμενη αύξηση ζήτησης Pleurotus & Agaricus (λευκό μανιτάρι).

Ευοίωνες οι προοπτικές για νέες μονάδες παραγωγής υποστρώματος και καλλιέργειας μανιταριών.

 

Παραγωγή του υποστρώματος: είναι μία διεργασία κατά την οποία η βασική πρώτη ύλη (άχυρο σιτηρών), επεξεργάζεται σε διάφορα στάδια έτσι ώστε στο τέλος να προκύψει ένα υλικό εκλεκτικό για την ανάπτυξη του μύκητα Pleurotus sp. Τα βασικά στάδια επεξεργασίας της πρώτης ύλης είναι :

 • Τεμαχισμός
 • Προ-ύγρανση
 • Ανακάτεμα – εμπλουτισμός με φυτικά οργανικά πρόσθετα ( π.χ. μηδική)
 • Παστερίωση
 • Ωρίμανση
 • Εμβολιασμός
 • Επώαση

Σε κάθε στάδιο ελέγχονται όλες οι καθοριστικές παράμετροι (υγρασία, θερμοκρασία, ποσοστό Αζώτου, pH, κ.α.) για την επιτυχή έκβαση της διεργασίας. Η χρήση υψηλής τεχνολογίας & τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με την γνώση της βιολογίας του μύκητα δίνουν υπόστρωμα υψηλής παραγωγικότητας.

Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται περίπου στις 2 έως 3 εβδομάδες ανάλογα με το είδος του σπόρου και τις συνθήκες επώασης.

Πρέπει το μυκήλιο να ωριμάζει καλά πριν ξεκινήσει η φάση της παραγωγής.

Ο χρόνος παραγωγής μανιταριών κυμαίνεται περίπου στις 10 έως 35 ημέρες ανάλογα με το στάδιο επώασης του υποστρώματος.

Ο θάλαμος καλλιέργειας είναι τύπου τούνελ

 • πλάτος 9,0 μέτρα
 • μήκος 15,0 -30,0 μέτρα
 • ύψος 3,30 μέτρα
 • ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Από χαλύβδινους γαλβανισμένους εν θερμώ σωλήνες.
 • ΟΡΟΦΗ & ΠΛΑΙΝΑ: Δύο φιλμ πολυαιθυλενίου ανάμεσα στα οποία παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό για θερμομόνωση.
 • ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ: Πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40 mm

Το υπόστρωμα για να δώσει μανιτάρια πρέπει να βρίσκεται σε

 • θερμοκρασία αέρα 10°C - 23°C
 • σχετική υγρασία 80% - 95%
 • φως

Για τον έλεγχο των συνθηκών απαιτούνται

 • σύστημα αερισμού – δροσισμού
 • υδρονέφωση
 • σύστημα θέρμανσης
 • τεχνητός φωτισμός
 • Date:
  15-10-2010
 • Categories:
  Μανιτάρια
 • Client:
  Ευβοια
 • Link:

Share the Work