Hydroponics

sfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffffsfdfsdffffffffff

Τα προβλήματα που μας κληρονόμησε η καλλιέργεια στο έδαφος

 • Άγονα ή εξαντλημένα εδάφη λόγω εντατικής καλλιέργειας (κόπωση λόγω μονοκαλλιέργειας, χαμηλή γονιμότητα, αλατότητα, κλπ.)
 • Μεταδιδόμενες μέσω του εδάφους ασθένειες, εξαιρετικά επιβλαβείς για την καλλιέργεια και με δύσκολή αντιμετώπιση
 • Προβλήματα συσσώρευσης αλάτων ή φυτοφαρμάκων σε περιοχές που καλλιεργούνται εντατικά
 • Το έδαφος μπορούμε να το εμπλουτίσουμε χωρίς όμως να έχουμε τον έλεγχο της σύστασης και χωρίς να ξέρουμε αν τα στοιχεία που υπάρχουν είναι απορροφήσιμα από τα φυτά. (Η τροφοδοσία των φυτών με θρεπτικά στοιχεία επηρεάζεται από μεταβλητές του εδάφους όπως η μηχανική του σύσταση, η δομή του, η περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία, η ανταλλακτική του ικανότητα κλπ)

Γιατί να καλλιεργούμε στην υδροπονία;

 • Iδανική αναλογία θρεπτικών στοιχείων η οποία αναπροσαρμόζεται στο στάδιο ανάπτυξης των φυτών

 • Iδανική θρέψη των φυτών με αποτέλεσμα πολύ υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα

 • Aπομόνωση από επικίνδυνα παθογόνα του εδάφους. Η καλλιέργεια απομονώνεται από το έδαφος με πλαστικά φύλλα

 • Xωρίς βλαβερές & πολυέξοδες χημικές επεμβάσεις. Η καλλιέργεια των φυτών σε σάκους (growbags) απαλλάσσει από τις εργασίες προετοιμασίας του εδάφους (όργωμα, εφαρμογή χημικών απολυμαντικών μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων) όταν το νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα (ηλεκτρική αγωγιμότητα άνω του 1,5 dS/m) η υδροπονία είναι ίσως ο μόνος τρόπος επιτυχημένης αντιμετώπισης του προβλήματος

 • Hαπάντηση στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας με την έλλειψη νερού είναι βέβαια τα κλειστά υδροπονικά συστήματα.Με την άρδην επερχόμενη περιβαλλοντική κρίση, ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού και ο πλέον επιβλαβής για το υδατικό σύστημα του πλανήτη, η γεωργία, πρέπει να μεταλλαχθεί.Η Υδροπονία με την ανακύκλωση και άρτια αξιοποίηση του διαθέσιμου υδατικού ισοζυγίου που μπορεί να επιτύχει, αποτελεί μάλλον την απάντηση στο διατροφικό πρόβλημα του πλανήτη.

 • Tο κόστος θέρμανσης είναι μειωμένο. Η εξάτμιση νερού συνοδεύεται πάντοτε από κατανάλωση ενέργειας. Στην υδροπονία η εξάτμιση νερού από την επιφάνεια του εδάφους είναι αμελητέα, διότι είναι απομονωμένο και οι ανάγκες για θέρμανση του αέρα μειώνονται

 • Kαλύτερο φυσικοχημικό περιβάλλον για το ριζικό σύστημα των φυτών. Η καλλιέργεια σε υποστρώματα παρέχει πλεονεκτήματα όπως καλύτερη θερμοκρασία και αερισμός για το ριζικό περιβάλλον

Τα πιο διαδεδομένα συστήματα υδροπονίας

 • Πετροβάμβακας (rockwool): Ο πετροβάμβακας είναι ανόργανο ινώδες υλικό, που παρασκευάζεται βιομηχανικά με θερμική επεξεργασία φυσικών πετρωμάτων. Έχει ολικό πορώδες 92- 96 % και ειδικό βάρος 60 – 100 kg/m3. Είναι χημικά αδρανές, αποστειρωμένο υλικό, τυποποιημένο, σταθερής ποιότητας. Έχει πολύ καλή συμπεριφορά ως υλικό, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως ως υπόστρωμα υδροπονίας. Συνήθως για τα λαχανικά χρησιμοποιούνται πλάκες διαστάσεων 7,5  x 15 x 100 cm.
 •  
 • Περλίτης: O περλίτης είναι ηφαιστειακό, υαλώδες αργιλλοπυριτικό πέτρωμα λευκού χρώματος, το οποίο περιέχει εγκλωβισμένο κρυσταλλικό νερό 3 – 6%. Παρασκευάζεται με θέρμανση του πρωτογενούς ορυκτού στους 1300 oC, οπότε και διογκώνεται στο 10πλάσιο με 20πλάσιο του αρχικού  του όγκου. Το ολικό του πορώδες είναι περίπου 95 %, ειδικό βάρος 60 – 80 kg /m3 και η ικανότητα συγκράτησης νερού σε 200 – 450 % του βάρους του.
 • Κοκοφοίνικας (cocosoil, cocopeat): Ο κοκοφοίνικας είναι φυσικό υλικό. Προέρχεται από το παχύ μεσοκάρπιο του καρπού της καρύδας και συνεπώς είναι υλικό απαλλαγμένο από ασθένειες. Σε σύγκριση με τα παραπάνω υποστρώματα, ο κοκοφοίνικας είναι οργανικό υλικό. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα κυμαίνεται στο 0,5 mS/cm ή και χαμηλότερα και pH από 5,5 έως 6.

  Η ΑΓΡΕΚ έχει μεγάλη εμπειρία στις εφαρμογές όλων των υδροπονικών συστημάτων και μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό υπόστρωμα για την καλλιέργειά σας. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το είδος και σε μερικές περιπτώσεις η ποικιλία της καλλιέργειας, οι συνθήκες της περιοχής & η ποιότητα του νερού.

το κλειστό σύστημα υδροπονίας NGS

Η ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. παρουσιάζει στον Έλληνα αγρότη το τελευταίο επίτευγμα της έρευνας, πάνω στα υδροπονικά συστήματα. Το NGS (NEW GROWING SYSTEM, νέο σύστημα καλλιέργειας) έχει σχεδιαστεί με την λογική της υδροπονίας χωρίς υπόστρωμα. Με λιγόλεπτα ποτίσματα των θρεπτικών διαλυμάτων τα οποία απορρέουν άμεσα, προσεγγίζει το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της ρίζας του φυτού. Το αποτέλεσμα είναι η άριστη ανάπτυξη του φυτού και οι εξαιρετικές αποδόσεις.

Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος NGS είναι το κανάλι υδροπονίας πολλαπλών στρωμάτων (εικονίδιο δεξιά), κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο με μεγάλη διάρκεια ζωής. Πρόκειται για ένα μακρόστενο πολλαπλό πλαστικό κανάλι που δίνει στήριξη στην καλλιέργεια ενώ διατρέχεται από θρεπτικό διάλυμα και μέσω οπών συγκεντρώνει το πλεονάζον νερό άρδευσης στο κατώτατο στρώμα. Το διάλυμα του κατώτατου στρώματος μεταφέρεται στο τέλος του συστήματος, και αφού εμπλουτίζεται σε θρεπτικά στοιχεία, επιστρέφει και ξαναχρησιμοποιείται, (κλειστό υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας).

 

Το NGS:

 • Διατηρεί το θρεπτικό διάλυμα τρεχούμενο.
 • Το στάσιμο διάλυμα ευνοεί την ανάπτυξη ασθενειών της ρίζας.
 • Εξασφαλίζει την πιο γρήγορη ανταπόκριση της καλλιέργειας στις ρυθμίσεις του παραγωγού.
 • Κάνει το ριζικό σύστημα να απλώνεται διαρκώς μέσα στα επίπεδα του καναλιού
 • Εξασφαλίζει την άριστη οξυγόνωση της ρίζας και το μηχανικό καθαρισμό της μέσα σε συνεχή ροή, με αποτέλεσμα την αδυναμία των παθογόνων να προσβάλλουν το ριζικό σύστημα των φυτών
 • Παρέχει σκοτεινό περιβάλλον & θετικό γεωτροπισμό στη ρίζας και στήριξη του φυτού επειδή η ρίζα περνά διαμέσου των οπών προς το κατώτατο επίπεδο.
 • Παρουσιάζει μεγάλες αποδόσεις, αποτέλεσμα της ιδανικής θρέψης του φυτού
 • Εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων αφού το θρεπτικό διάλυμα ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.

Το NGS συνδυάζει την απλότητα στον σχεδιασμό, την οικονομία, την ευκολία στον έλεγχο του συστήματος, με την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας στις καλλιέργειες.

Image Archive