Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Eλάτε να σχεδιάσουμε μια κτηνοτροφική μονάδα ειδικά για τις ανάγκες σας.

Οι κτηνοτροφικές μονάδες της ΑΓΡΕΚ είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να παρέχουν

Ιδανικές συνθήκες εκτροφής (φωτισμός, αερισμός, θερμομόνωση, καθαριότητα)

Εξασφαλίστε: Την υγεία των ζώων σας. Την καλύτερη δυνατή παραγωγικότητα της εκτροφής σας. Καλύτερες συνθήκες εργασίας για εσάς.

Μικρό κόστος κατασκευής

Γρήγορη εγκατάση της μονάδας

Χωρίς εισφορές στο ΙΚΑ

Απαλλαγμένες από Οικοδομική Άδεια

Εγκεκριμένες από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών με τις αυστηρότερες των προδιαγραφών

Προβατοστάσια

Πτηνοτροφία

Βουοστάσια

Κονικλοτροφία