Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

 

Η ομάδα της ΑΓΡΕΚ αποτελείται από 12 εξειδικευμένους γεωπόνους, μηχανικούς και οικονομολόγους.

 

Σχεδιάζοντας μια γεωργοκτηνοτροφική μονάδα στην ΑΓΡΕΚ:

Ο σωστός σχεδιασμός συμβάλει στην:

  • Καλύτερη οργάνωση

  • Μείωση του κόστους λειτουργίας

  • Λιγότερα εργατικά

  • Καλύτερες συνθήκες εργασίας

  • Αύξηση παραγωγικότητας

  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

  • Καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων

AGREK-1.jpg