Εξοπλισμοί Θερμοκηπίου

Ο σχεδιασμός των συστημάτων γίνεται από εξειδικευμένο γεωπόνο για την ιδανική προσαρμογή στις ανάγκες της καλλιέργειας. Οι μελέτες εφαρμογής των εξοπλισμών αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων

Σύστημα δυναμικού αερισμού υποπίεσης με ανεμιστήρες

 • ειδικός σχεδιασμός για τον αερισμό γεωργικών εγκαταστάσεων.
 • υψηλές παροχές αέρα (33.200 – 40.800 m3/h) με σχετικά μέτριας ισχύος ηλεκτρική εγκατάσταση
 • η ταχύτητα του αέρα μέσα στο χώρο είναι μικρή για να μην προκαλούνται ανεπιθύμητα ρεύματα.
 • η κατανομή του αέρα είναι ομοιόμορφη, χωρίς τη χρήση αεραγωγών
 • το κόστος τοποθέτησης είναι μικρό

Σύστημα δροσισμού

 • μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου λόγω εξάτμισης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την υγρασία.
 • ιδανική μέθοδος δροσισμού σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή σχετική υγρασία (σχεδόν παντού στην Ελλάδα)
 • μείωση της θερμοκρασίας μέχρι και 14 οC

Σύστημα θέρμανσης
 

Σύστημα νεφελοψεκασμού

 • Η ΑΓΡΕΚ είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της pulsFOG®
 • Συνδυασμός συσκευών και διάταξη μετά από προσεκτικό σχεδιασμό για να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα
 • Εφαρμογές για κάθε είδος καλλιέργειας.

 

 • Date:
  30-2-2000
 • Categories:
  Εξοπλισμοί Θερμοκηπίου
 • Client:
 • Link:

Share the Work