Διαχείριση Γεωργ. Αποβλήτων

Εξειδικευμένες λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων: 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου
 • Καινοτόμες εφαρμογές σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Ήπια διαχείριση υγρών αποβλήτων»
 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας «Πλαστική Κάλυψη Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» Αρ.:1006003(22-07-08)

Τα απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μεγάλου μεγέθους και της μεταποίησης τροφίμων μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Το επιστημονικό προσωπικό της ΑΓΡΕΚ σχεδιάζει λύσεις έτσι ώστε η διαχείριση των λυμάτων να είναι και αξιοποίηση τους και οι εγκαταστάσεις οικονομικά αποδοτικές.

Συστήματα:

 • HOSOYA
 • OKADA
 • Παραγωγή βιοαερίου
 • Κομποστοποίηση σε οργανοχουμικό εδαφοβελτιωτικό
 • Date:
  5-5-2015
 • Categories:
  Διαχείριση
 • Client:
  Greece
 • Link:

Share the Work