ΑΓΡΕΚ Α.Ε. Καλωσήρθατε
Οκτώβριο η προκήρυξη για Νέους Αγρότες

 ΣΧ. ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1

Μέσα στον Οκτώβριο θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα για τους Νέους Αγρότες συνολικού ύψους 1,5 δις ευρώ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Αναλυτικά, η ανακοίνωηση του Υπουργείου έχει ως εξής:

Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις € που μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον αγροτικό τομέα, ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Ειδικότερα θα προκηρυχθούν τα μέτρα:

1) Των νέων γεωργών που θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει ήδη γίνει προδημοσίευση. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών.

2) της Μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.
Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 170 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.
Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

3) Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και του περιβάλλοντος. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. €.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

4) Τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 360 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κλπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000€, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. €.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

5) Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 εκ. € και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.

Κατανομή στις Περιφέρειες

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα την κατανομή ανά Περιφέρεια των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που φτάνει το 37% των συνολικών πόρων του Προγράμματος.
(Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο ο σχετικός πίνακας)

Άλλα στοιχεία για το ΠΑΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με όσα ανέφερε επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το ΠΑΑ (2014-2020) ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ, είναι το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας και αναζωογόνησης της Περιφέρειας και της υπαίθρου.
Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2015, αφού προηγήθηκαν εντατικές και επίπονες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια των πολυάριθμων και ουσιαστικών παρατηρήσεων των Υπηρεσιών της Επιτροπής επί του αρχικού σχεδίου που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2014.
Σε συνέχεια της έγκρισης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκριτικά με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές διοικητικές ενέργειες, αφενός μεν για την ένταξη και πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων στη νέα προγραμματική περίοδο, αφετέρου δε για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των μέτρων και δράσεων του νέου Προγράμματος.
Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για το 2015 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο έτος εφαρμογής με εξάντληση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ταυτόχρονα το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε:

 • προκήρυξη του μέτρου ενίσχυσης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2016 με 150 εκ. €,
 • υποβολή φακέλου μεγάλου έργου στο πλαίσιο του μέτρου της ευρυζωνικότητας του ΠΑΑ 2014-2020,
 • πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου LEADER , πρόσκληση η οποία είναι κοινή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας με δημόσια δαπάνη 322 εκ. € για το ΠΑΑ και 54 εκ. € για το ΕΠΑλΘ αντίστοιχα.
 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 "ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ"

 

cherry las pilas 4

Σας γνωρίζουμε ότι προδημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Υπομέτρο 6.1 "Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Αγρότες".

Στόχος του Υπομέτρου 6.1 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων είναι :

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής.
 3. Να έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή.
 4. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
 5. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 6. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.
 7. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

α)  Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους

β)  Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία (3) και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό αυξάνεται και διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

 

 
 • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 • ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΑΝΙΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την αναπροσαρμογή των στόχων μας, η θέση και η ιστορία της ΑΓΡΕΚ την καθιστούν αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Υπαίθρου. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε με νέα ματιά τις δυνατότητες της Πρωτογενούς Παραγωγής.

 
Την Παρασκευή 06 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτικό σεμινάριο για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα

 DSC01166      IMGP2001

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 06 Μαϊου 2016 και ώρα 13:00 - 16:00, η ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα, λόγω της προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 "Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς".  Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:    

 1. Ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 "Εκκίνηση επιχείρισης από Νέους Γεωργούς" (πρόγραμμα Νέων Αγροτών)
 2. Αίτηση ΟΣΔΕ
 3. Ένταξη στα προγράμματα του ΕΣΠΑ
 4. Σχέδια βελτίωσης
 5. Μελέτες βιωσιμότητας

Το κόστος ανά άτομο για το σεμινάριο είναι 29,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

 

Θα προηγηθεί 3ωρο σεμινάριο 09.00 - 12.00 με θέμα «Εμπορικές τεχνικές και τρικ: Αυτός που μπορεί να αντέξει για 5 λεπτά παραπάνω από τον αντίπαλο, αυτός θα πετύχει τη νίκη, τη συναλλαγή».

 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

 

Πώς θα πουλάτε με χρήση εμπορικών τεχνικών σε όλους τους τύπους πελατών; Το ξέρετε ότι οι πελάτες θα σας άφηναν να τους πουλάτε ακριβότερα, εάν καταφέρνατε να επικοινωνήσετε μαζί τους με τρόπο που αυτοί επιθυμούν και όχι με τρόπο που εσείς επιθυμείτε; Πως οι τεχνικές μας επιτρέπουν να παίρνουμε συναλλαγές που οι πελάτες δεν θέλουν να μας δώσουν και πως μετά οι πελάτες μας ευγνωμονούν για τις συναλλαγές που έκαναν μαζί μας, ενώ αρχικά δεν ‘θέλαν να τις κάνουν;

 

Συνοπτικό θεματολόγιο

 • Το ξέρετε ότι οι πελάτες σας επιθυμούν από εσάς να τους διοικήσετε στη λογική του Key Account Management;
 • Η διοίκηση πελατείας που έχω ή θέλω να αποκτήσω δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διοικώ πελάτες σημαίνει παρακολουθώ την ιδιοσυγκρασία τους, προσαρμόζω τη δική μου ιδιοσυγκρασία στη δική τους και εξελισσόμαστε μαζί. Πώς να τα καταφέρω;
 • Εμπορικά τρικ που αφορούν όλους τους τύπους πελατείας.
 • Επικοινωνιακές τεχνικές που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.
 • Βοήθειες από το marketing στις πωλήσεις για περισσότερα κλεισίματα πωλήσεων.

 

Κόστος: 29,50 ευρώ ανά άτομο, που αφορά το 3ωρο σεμινάριο, 1 βιβλίο και σημειώσεις. Στην ίδια τιμή, σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης, μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο και τις σημειώσεις, χωρίς χρέωση μεταφορικών και αντικαταβολής μέχρι 06/05/2016.

 

 

Σε περίπτωση παρακολούθησης και των δύο τρίωρων σεμιναρίων, το ποσό είναι 50 ευρώ συν ΦΠΑ (αντί για 59 συν ΦΠΑ).

 

 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν από εκλεκτό σύνολο συνεργατών της ΑΓΡΕΚ Α.Ε. με στόχο την αποτελεσματικότητα των εισηγήσεων και τον πρακτικό άμεσο χαρακτήρα όσων παρουσιαστούν.

 

Εκτός από τα τηλέφωνα της ΑΓΡΕΚ, μπορείτε άμεσα να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Παγώνας Ιωάννης: 6946339821

Ανάγνος Νικόλαος: 6986404939

Γεωργούδης Μάριος: 6978736264


Σας παρακαλώ να υπάρχει ενημέρωση απευθείας μαζί μας ή στην γραμματεία της ΑΓΡΕΚ στα τηλέφωνα που ακολουθούν για κράτηση θέσης .  
22210 78502,
22210 85448


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
«ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Θερμοκήπια


 • Βασικοί Τύποι Κατασκευών
 • Υλικά Κάλυψης
 • Εξοπλισμοί
 • Ερασιτεχνικά

 

  Περισσότερα >>

  Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις


  • Προβατοστάσια
  • Πτηνοτροφεία
  • Βουστάσια
  • Κονικλοτροφεία

   

   Περισσότερα >>

   Ειδικές Κατασκευές

   saligaria

   • Σαλιγκάρια
   • Στρουνθοκάμηλοι
   • Μανιτάρια
   • Ιχθυοκαλλιέργειες
   • Μεταξοσκώληκες
   • Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων
   Περισσότερα >>

    

    facebook ecoOur systems are hosted on ecoservers