• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  • ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΑΝΙΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την αναπροσαρμογή των στόχων μας, η θέση και η ιστορία της ΑΓΡΕΚ την καθιστούν αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Υπαίθρου. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε με νέα ματιά τις δυνατότητες της Πρωτογενούς Παραγωγής.

 
facebook ecoOur systems are hosted on ecoservers